• 02/10/2013

  Barnehagen har plikt til å melde i fra til foreldre/foresatte dersom det er smittsomme sykdommer i barnehagen.

   

  Det er også viktig at forelde/foresatte informerer om hvorfor barnet holdes hjemme, spesielt når barnet har en smittsom sykdom. Rådfører deg med personalet når du føler deg usikker. 

   

  Vi tror og håper at vårt fokus på god håndhygiene er en medvirkende faktor til lavt fravær, men perioden november til februar er de månedene vi hvert år opplever flest sykdomstilfeller.
   

  Hold barnet hjemme når det er syk! Husk 48 timers regelen ved oppkast og diare.

  Meld i fra om smittsomme sykdommer i barnas miljø utenfor barnehagen.

   

  Barnehagen oppfordre til å lese heftet "Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag". Heftet kan lastes ned her.