• 24/03/2017

    xt

Styret i Verket barnehage

 


Styreleder        Lars Petter Brynildsen

Nestleder         Marianne Løken

Styremedlem   Elin Holter

Styremedlem   Ole Jacob Madsen

Styremedlem   Filip Kristoffersen    

Varamedlem    Christian Olavesen


Daglig leder: Anne C. Hansen       

Rep. fra personalet: Tina Tryland