• 15/11/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Styret i Verket barnehage

   


  Styreleder        Lars Petter Brynildsen

  Nestleder         Marianne Løken

  Styremedlem  Christian Olavesen

  Styremedlem   Ole Jacob Madsen

  Styremedlem   Filip Kristoffersen    

  Varamedlem    Svend Yrvum


  Daglig leder: Anne C. Hansen       

  Rep. fra personalet: Tina Tryland