• 30/01/2013

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

   

  Hei alle sammen!!

  ”Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud siste år før skolestart.” Dette er for at barna skal få et godt utgangspunkt for livslang læring! 

  Moss kommune har laget et års hjul som skal bidra til at barnet får en positiv overgang fra barnehagen og til møte med skolen. Dette vil si at hver enkelt barnehage har fått hver sin skole i nærmiljøet de skal samarbeide med. Av naturlige årsaker skal vi samarbeide med Verket skole. Vi har et godt samarbeid med SFO også, så etter jul, er vi på besøk på SFO innimellom!!

   

  Rammeplanen sier om samarbeid med grunnskolen:

  ”Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte ulikehetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å begynne på skolen. Barnehagen vil følge de kommunale retningslinjer om samarbeid barnehage- skole.

  Gjennom et variert innhold vil barna få gode erfaringer og opplevelser sammen med jevnaldrene, som vil gi dem læring og ferdigheter.

  Gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter i gruppene våre vil vi gi næring til barnets naturlige nysgjerrighet, undring, utforskning og vitebegjær.

   

  Noe av det vi vil jobbe med:

  På Gråtass vil vi fokusere på det å kunne lytte, konsentrasjon, ta imot og forstå beskjeder og det å kunne gi beskjeder. Høflighet mot hverandre, å kunne vente på tur og å rekke opp hånden når det er noe man vil fortelle.

  I tillegg vil vi også arbeide for at barna skal utvikle selvstendighet før de begynner på skolen, toalett trening (dvs. tørke seg selv etter en har vært på do) og hygiene.

  Vi vil også starte hver gruppe med opprop hvor barna skal svare med etternavn, adresse osv. Dette for å kunne disse enkle ting før de begynner på skolen. I tilegg vil vi jobbe med:

  -      God samtale

  -      Rim, regler, dikt og sang

  -      Fortelling og høytlesning

  -      Lek

  -      Utforskning av skriftspråket

  Vi i Verket barnehage ønsker at barna skal utvikle et positivt selvbilde, en god selvfølelse og selvtillit.  Vi mener at dette er viktig kunnskap og erfaringer å ha med seg i overgang til skolen og i livet.

  Mål for gråtass: være gode venner og ha et godt samhold i gruppa!

   

  Måned

  Hva

  September

  -      Samlinger med opprop, dikt, rim og regler.

  -      Tegne t-shirt

  -      Turer i nærmiljøet

  Oktober

  -      Tur til brannstasjon, postkontor, bibliotek og butikk.

  -      Noe felles aktivitet med skolen.

  November

  -      Samlinger med opprop, dikt, rim og regler.

  -      Lage kort.

  -      Tur til postkontor.

  Desember

  -      Lucia.

  Januar

  -      Samlinger med opprop, dikt, rim og regler

  -      Spille spill

  -      Begreper.

  Februar

  -      Begynne med å skrive ”hei dette er meg” brevet til skolen

  -      Høytlesning

  -      Lage invitasjon.

  Mars

  -      Gjøre ferdig ”hei dette er meg” brevene til skolen.

  -      Høytlesning

  -      Besøk fra skolen (faddere)

  April

  -      Trafikk, lære noen skilt.

  -      Tur

  -      Tegne skilt.

  Mai

  -      17. mai trening

  -      Turer

  Juni

  -      Overnatting.

  -      Overraskelsestur .

  -      Vennskap.